MENU programu ZEIS-MZDY

6.2.8. Zálohování – v této nabídce si můžete nastavit zatržítkem [X] integrované zálohování do cloudu, které je v provozu bez smlouvy do 31.1.2019

Smlouvu o poskytování datových služeb, Všeobecné obchodní podmínky a Zpracovatelskou smlouvu o zpracování osobních údajů najdete na https://www.avaxis.cz/registrace/

Zálohování S3 do privátního úložiště je šifrované. Bezpečnostní klíč má pouze uživatel, který tento Klíč zapíše do svého výtisku uzavřené smlouvy za účelem archivace pro případ ztráty klíče ze strany uživatele až po obdržení podepsané smlouvy ze strany poskytovatele datových služeb.

Klíč může obsahovat čísla a velká i malá písmena (bez diakritiky). Do každé buňky pro svou potřebu Uživatel vyplní maximálně jeden znak, obsadí 4 až 8 buněk.

Poprvé tento klíč zadá uživatel při dotazu programu: „Přejete si zadat tento klíč nynípři zálohování do cloudu nebo předem při nastavení integrovaného zálohování do cloudu v modulu MZDY v menu 6.2.8. Zálohování.

Uživatel je povinen ověřit shodu Klíče ve své smlouvě a v programu MZDY. V případě že si uživatel neověří shodu klíčů, nebude možné data při neshodě klíčů zpětně obnovit.